bebelogo

Bērnudārzs

Licences numurs V- 2902
Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība nr. 40103302017
Līdzfinansējums tiek maksāts bērniem no 1 gadiņa un 6 mēnešu vecuma.

Cenas Rīgā un Pierīgas pašvaldībās:

  • Rīga: 53,81 eur/mēn + ēšana ( 2,85 eur/dienā )
  • Babīte: 00,00 eur/mēn + ēšana ( 2,85 eur/dienā )
  • Salaspils: 63,00 eur/mēn + ēšana ( 2,85 eur/dienā )
  • Ikšķile: 72,19 eur/mēn + ēšana ( 2,85 eur/dienā )
  • Mārupe: 37,04 eur/mēn + ēšana ( 2,85 eur/dienā )
  • Ādaži: 61,00 eur/mēn + ēšana ( 2,85 eur/dienā )
  • Stopiņi: 21,38 eur/mēn + ēšana ( 2,85 eur/dienā )
  • Ķekava: 37,25 eur/mēn + ēšana ( 2,85 eur/dienā )
  • Olaine: 42,92 eur/mēn + ēšana ( 2,85 eur/dienā )
  • Ozolonieki: 61,76 eur/mēn + ēšana ( 0,81 eur/dienā )

PPII BeBe.lv ir līgumi ar visām pierīgas pašvaldībām ( arī tām, kuras nav norādītas cenu sarakstā )
P.S. Lai saņemtu pašvaldības finansējumu pilnā apmērā, par katru kavētu dienu ir jāiesniedz slimības lapa vai vecāka rakstisks iesniegums ( ar iesniegumu var attaisnot 43 darba dienas kalendārā gada laikā )

Maksa par dārziņu bez finansējuma
300 EUR/mēn. + 2,85 EUR/dienā (ēšana)

Pieteikt bērnu

Par rindas kārtību un pieejamām brīvām vietām zvanīt uz tel. nr. 27000970.