bebelogo

Bērnudārzs

Licences numurs V- 2902
Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība nr. 40103302017
Līdzfinansējums tiek maksāts bērniem no 1 gadiņa un 6 mēnešu vecuma.

Cenas Rīgā un Pierīgas pašvaldībās:

 • Rīga: 69,00 eur/mēn + ēšana ( 2,85 eur/dienā )
 • Babīte: 21,92 eur/mēn + ēšana ( 2,85 eur/dienā )
 • Salaspils: 63,00 eur/mēn + ēšana ( 2,85 eur/dienā )
 • Ikšķile: 51,21 eur/mēn + ēšana ( 2,85 eur/dienā )
 • Mārupe: 72,00 eur/mēn + ēšana ( 2,85 eur/dienā )
 • Ādaži: 66.37 eur/mēn + ēšana ( 2,85 eur/dienā )
 • Stopiņi: 49,59 eur/mēn + ēšana ( 2,85 eur/dienā )
 • Ķekava: 68,00 eur/mēn + ēšana ( 2,85 eur/dienā )
 • Olaine: 67,89 eur/mēn + ēšana ( 2,85 eur/dienā )
 • Ozolonieki: 43,58 eur/mēn + ēšana ( 2,85 eur/dienā )
 • Carnikava: 84,88 eur/mēn + ēšana ( 2,85 eur/dienā )

PPII BeBe.lv ir līgumi ar visām pierīgas pašvaldībām ( arī tām, kuras nav norādītas cenu sarakstā )
P.S. Lai saņemtu pašvaldības finansējumu pilnā apmērā, par katru kavētu dienu ir jāiesniedz slimības lapa vai vecāka rakstisks iesniegums ( ar iesniegumu var attaisnot 43 darba dienas kalendārā gada laikā )

Maksa par dārziņu bez finansējuma
300 EUR/mēn. + 2,85 EUR/dienā (ēšana)

Pieteikt bērnu

Par rindas kārtību un pieejamām brīvām vietām zvanīt uz tel. nr. 27000970.